Reglement

 1. Personen vanaf 18 jaar hebben toegang tot het festival, indien zij in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, en een geldig identiteitsbewijs hebben, zodat zij zich bij twijfel omtrent hun leeftijd kunnen legitimeren. Legitimatie tot 21 jaar verplicht.
 2. De festivalorganisatie behoudt zich het recht voor, inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 3. Op het toegangsbewijs is aangegeven voor welke sessie het bewijs geldig is.
 4. Normale cadeaubonnen zijn geldig voor elke gewenste sessie. Vip cadeaubonnen uitsluitend voor de VIP sessie.
 5. Dit festival is georganiseerd om u kennis te laten maken met een grote diversiteit aan whisky. Het is de bedoeling dat u proeft en niet dat u grote hoeveelheden tot zich neemt. De organisatie heeft het recht – al dan niet na het geven van een waarschuwing – u de toegang tot het festival te ontzeggen en/of u van het festivalterrein te (laten) verwijderen, indien u naar het oordeel van de organisatie:
  1. onder zodanige invloed van alcohol bent, dat u een gevaar voor uzelf en/of anderen bent en/of hinder veroorzaakt;
  2. geweld pleegt of anderen met geweld dreigt en/of anderszins strafbare feiten pleegt;
  3. andere aanwijzingen harerzijds niet strikt opvolgt.
 6. De Dram is het betaalmiddel op het festival. Eén Dram vertegenwoordigt een waarde van € 1,00. Drams zijn te koop bij de organisatie tijdens het festival. Niet gebruikte Drams kunnen na afloop worden ingeleverd bij de stand van de organisatie.
 7. Tijdens het gehele evenement zal de organisatie er alles aan doen om mensen en goederen te beschermen. De festival organisatie wijst echter uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af:
  1. ten gevolge van de effecten van alcoholgebruik in de ruimste zin des woords;
  2. voor schade aan mens en goederen, zulks in de ruimste zin des woords, door wie of wat dan ook ontstaan;
  3. voor en/of ten gevolge van transacties tussen bezoekers, standhouders en/of locatieexploitanten, van welker aard en omvang dan ook.

HUISREGELS INTERNATIONAL WHISKY FESTIVAL DEN HAAG

Het International Whisky Festival Den Haag moet zich houden aan de lokale overheidsverordeningen en regels voor de openbare orde, waaronder de nieuwe Drank en Horeca Wet. De organisatie van het International Whisky Festival Den Haag heeft daarom de volgende huisregels opgesteld, zodat iedereen, medewerkers, bezoekers en standhouders, op een veilige en gezonde manier kunnen genieten van het festival.

Door de aankoop van een entreebewijs voor het International Whisky Festival Den Haag, geeft u aan dat u zich volgens deze, op gezond verstand gebaseerde huisregels zult gedragen, die bedoeld zijn om van het festival een veilige en gezonde omgeving voor alle aanwezigen te maken.

Het International Whisky Festival Den Haag is een groot voorstander van verantwoord alcoholgebruik en adviseert bezoekers van het festival om te genieten, maar met mate te drinken.

 • De wettelijk toegestane leeftijd voor verstrekking van alcohol aan jongeren is 18 jaar. De organisatie en beveiligingsmedewerkers kunnen vragen om een identiteitsbewijs om de leeftijd te controleren van bezoekers waarvan het vermoeden bestaat dat zij jonger zijn dan de minimaal toegestane leeftijd van 18 jaar.
 • Het festival heeft als doel het vergaren van kennis, plezier hebben met en vooral genieten van fraaie whisky in al haar facetten – maar geen buitensporig drankgebruik. De organisatie van het International Whisky Festival Den Haag gelooft dan ook vooral in kwaliteit boven kwantiteit.
 • Bezoekers wordt sterk aangeraden om goed te eten voor en tijdens het festival.
 • Naast eten, wordt bezoekers ook sterk aangeraden voldoende water te drinken tussen het proeven door en af en toe ook even te pauzeren met proeven tijdens het festival.
 • In de kerk staan voldoende water dispensers en ook emmers om het glas in te legen.
 • In het belang van een goede festivalsfeer en vooral de gezondheid van de bezoekers zullen standhouders geen alcohol schenken aan iemand waarvan mag worden aangenomen dat hij/zij teveel alcohol geconsumeerd heeft.
 • Beveiligingsmedewerkers en Eerste Hulp medewerkers zijn tijdens alle sessies van het festival aanwezig om te waken over de veiligheid en de gezondheid van de medewerkers, bezoekers en standhouders.
 • Beveiligingsmedewerkers zullen personen die dronken zijn, standhouders of medewerkers lastig vallen of anderszins de orde tijdens het festival verstoren verzoeken het festival te verlaten.
 • Indien een persoon om een van hiervoor staande redenen gevraagd is het festival te verlaten wordt hem/haar niet opnieuw toegang tot het festival verleend.
 • Bovenstaande huisregels zullen, indien zij worden nageleefd, het genoegen van alle bezoekers tijdens het festival bevorderen, waardoor nog meer genoten kan worden van alle aanwezige fraaie whisky’s op het International Whisky Festival Den Haag.

BELEID TEN AANZIEN VAN PROEFMONSTERS

Naar aanleiding van diverse klachten van standhouders is er een streng beleid ten aanzien van proefmonsters (samples) van kracht op het International Whisky Festival Den Haag.

Proefmonsters worden door standhouders slechts ingeschonken in het door de festival organisatie uitgedeelde festival glas en zijn bedoeld om tijdens het festival te worden geconsumeerd. Voor proefmonsters die bij de masterclasses uitgeschonken worden geldt hetzelfde beleid. Het is in strijd met de festival huisregels om standhouders proefmonsters in sample flesjes te laten schenken of om de inhoud van een ingeschonken festival glas over te schenken in sample flesjes om ze daarna mee te nemen van het festival of de masterclass.

We vragen alle festival bezoekers nadrukkelijk kennis te nemen van de volgende belangrijke regels van het beleid ten aanzien van proefmonsters:

Neem geen lege sample flesjes mee naar het festival of de masterclass en schenk de door de standhouders beschikbaar gestelde proefmonsters niet over in andere houders dan het officiële festival glas. Bezoekers die sample flesjes meenemen naar het festival wordt verzocht deze flesjes in de afvalcontainer of bij de garderobe achter te laten voordat zij het festival zullen mogen betreden. Dit zal door de beveiliging regelmatig gecontroleerd worden.

 • Tijdens het evenement aangetroffen sample flesjes of potjes die het doel hebben whisky te vervoeren zullen door de festival organisatie of de beveiligingsmedewerkers in beslag genomen worden.
 • Bezoekers waarbij tijdens het festival deze sample flesjes of potjes aangetroffen worden (ongeacht of deze flesjes vol of leeg zijn) worden verzocht het festival te verlaten.
 • Vraag standhouders of sprekers van een masterclass niet om proefmonsters met de bedoeling deze buiten het festival of de masterclass ruimte te brengen om ze elders te consumeren. Standhouders en sprekers van masterclasses zullen alle gevallen waarin hen dit gevraagd is melden aan de organisatie, waarna organisatie of de beveiligingsmedewerkers de betroffen persoon die deze regel negeert zullen verzoeken het festival te verlaten.
 • Restitutie van entreekaarten of hernieuwde toegang tot het festival zal niet worden verleend aan personen die de toegang tot het festival op basis van niet naleving van de huisregels is ontzegd.